Migracijos teisė

Dažnai įmonės, ypač užsienio kapitalo, susiduria su darbuotojų komandiravimo (tiek laikinam darbui į Lietuvą, tiek ir iš Lietuvos klausimais) reikiamų dokumentų įforminimo klausimais. Šioje srityje IN JURE advokatai yra sukaupę didelę patirtį. Taip pat teikiama kvalifikuota pagalba Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo asmenims, tarpukaryje turėjusiems Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų palikuonims klausimais.

Mokesčių teisė

Sudaromų sandorių mokestinių pasekmių vertinimas, konsultacijos atitinkamų rizikų valdymo klausimais, atstovavimas santykiuose su mokesčių administratoriais, atstovavimas mokestiniuose ginčuose.

Įmonių teisė

Daugiametė patirtis įvairiausių teisinių formų juridinių asmenų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo, veiklos organizavimo (įstatai, reglamentai, vidinės tvarkos, akcininkų sutartys ir kita) klausimais sudaro galimybes pasiūlyti racionaliausius ir efektyviausius verslo organizavimo sprendinius.

Verslo įsigijimai, jungimai ir pardavimai

Teikiamos sandorių rengimo, atstovavimo derybose, teisinio audito ir kitos su šio tipo sandoriais susijusios kvalifikuotos teisinės paslaugos.

Darbo teisė

Teikiama kvalifikuota teisinė pagalba visais darbo teisės klausimais.

Sutarčių teisė

Viena iš dažniausiai IN JURE advokatų praktikoje kuruojama teisės sritis, todėl nuolat atnaujinamos ir gilinamos žinios bei sukaupta daugiametė praktinė patirtis leidžia pasiūlyti klientams profesionalius, tikslius ir efektyvius sprendimus.

Ginčų sprendimas

IN JURE
advokatai yra sukaupę didelę patirtį atstovaujant klientams įvairiais klausimais visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose bei administraciniuose teismuose.

Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

Veikiamos teisinės paslaugos, susijusios su nekilnojamojo turto plėtros sandoriais (statybos ir kitų rūšių ranga, paslaugos, jungtinė veikla, įvairių formų finansavimas, pirkimas-pardavimas, nuoma ir kita), atstovavimas derybose ir konsultacijos.